گرفتن عرضه آسیاب چکش در سوره قیمت

عرضه آسیاب چکش در سوره مقدمه

عرضه آسیاب چکش در سوره